ÇEVRE GÜVENLİK VE SAĞLIK

ÇGS'nin şirket için bir değer olduğu, şirketin bütün çalışanları tarafından bilinir ve önemsenir.


ÇGS Yönetim Sistemi 5 Adımda uygulanır:

  • ÇGS politikasının oluşturulması
  • Düzenlenmesi
  • Planlama ve uygulama
  • Performansın ölçülmesi / izlenmesi
  • Denetleme ve gözden geçirme.

Güvenlik bilincini artırma, daha güvenli çalışma koşullarını sağlama adına ARTER'in daima kapsamlı bir ÇGS eğitim programı olacaktır. ARTER Kalite ve ÇGS El Kitabında, kuruluş içerisindeki bireylerin tüm rolleri ve sorumlulukları pozitif bir ÇGS bilgi birikiminin gelişmesine ve artmasına yardımcı olmak için açıkça tanımlanmıştır.


ARTER şunları ele alır:

  • Yeterlilik (istihdam, eğitim ve danışmanlıkta)
  • Kontrol (sorumlulukları dağıtma, mesuliyet verme, taahhüdü sağlama, komut verme ve denetleme)
  • İşbirliği (şahıslar ve gruplar arasında)
  • İletişim (yazılı ve sözlü)

Tüm yöneticiler ÇGS'ye, ÇGS yönetim sistemini daha etkili şekilde işletmek amacıyla bir disiplin prosedürü ve ödül programı kurmak ve uygulamak için açık bir bağlılık gösterir.

İzleme, ÇGS performansını korumak ve geliştirmek için önemlidir. ARTER,herhangibir kaza, olay, hastalık veya çevresel sızıntı gerçekleşmeden, planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesini izleyen pro-aktif sistemin, ÇGS performansında anahtar bir faktör teşkil ettiğine inanır.

Denetleme ve gözden geçirme ve riskleri geçmiş deneyimlerden öğrenilmiş derslerle yönetmek, ÇGS düzeltici faaliyetleri üzerinde hatır sayılır gelişmeler sağlar. Dahili ve harici denetimler sürekli olarak gerçekleştirilir.

Çevre, güvenlik ve sağlık, aslında, en yüksek önceliktir. ARTER, her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS'nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm personel bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik edilir ve "Sıfır Kaza" politikasınına başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm eğitim ve gelişmeyi temin amacıyla çaba sarf edilir.

ARTER'de üstlenilen her iş için "Sıfır Kaza" politikası hedeflenir. ARTER, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. ÇGS Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi standartlarına dayanır.