HAKKIMIZDA

Mühendislik ve yönetim bilimlerinin hedefi son gelinen teknolojiyle daima yüksek kalite hedeflemektir.ARTER standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır. ARTER'in şirket içi sistemleri arasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bulunmaktadır.

Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, ARTER tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş programları sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi güncellemeler dahil edilir.ARTER, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.
Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

ARTER, tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar.ARTER sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve işgücü, en önemli rekabet avantajlarından biri personelin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, ARTER ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder.
ARTER'in yurtiçi ve yurtdışı hedeflerindeki başarının temelinde, sahiplendiği vizyon ve değerler vardır.