KALİTE YÖNETİMİ

ARTER'in Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve sonuç alabilmek için, en az gerekli olan bürokrasi ve dokümantasyon prensipleri ile oluşturulmuştur.Aşağıda belirtilmiş bu özellikler proje bazlı yönetim kuralları ile kazanılmış ve kalite yönetim sistemine entegre edilmıştir:

 • Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
 • Ortak hedef ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri süreklilik gösteren ortamı oluşturmak,
 • ARTER personelinin, organizasyonun merkezinde olduklarının bilincinde olmaları ve onların yeteneklerinin ARTER'ın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
 • ARTER'in genel performansının, ARTER organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Alınan tüm kararlarda veri ve bilgilerin analizine dayanan çalışmalar yapmak,
 • Tedarikçiler ile, ortak değerler oluşturmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ARTER Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır.ISO 9001:2000 sertifikasının geçerliliğinin devamı için şirketimizde periyodik denetlemeler gerçekleştirmektedir.

Faaliyet Alanımız:

Yurt içinde olduğu kadar dışında da önemli sınai, ticari üstyapı ve altyapı tesislerinin inşası ve işletilmesi için yüklenici olarak faaliyet göstermektir.

Misyonumuz:

Üstlendiği görevleri kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimizi korurken, çalıştığımız ülkelerin ekonomilerine katkımızı sürekli olarak arttırmak; müşterileri tarafından katılımı istenilen bir şirket olmak; girişimlerinden makul bir kar marjı elde etmeyi sürdürmek; ve çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyacağı bir şirket olmak.

Temel Prensiplerimiz:

 • Kuruluşumuzdan itibaren aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirmek için bunlara gelecekte de bağlı kalacağız.
 • Genel ve mesleki etiklerden ödün vermemek,
 • Müşterilerimize ve ortaklarımıza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,
 • Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak,
 • İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak,
 • Genç çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma kültürümüze göre eğitmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamaya özen göstermek,
 • Rekabet avantajımızı ve kârımızı; kendi yönetimsel ve teknik becerilerimizin mükemmelleştirilmesinde aramak.