Kariyer

ARTER olarak başarının insandan kaynaklandığını biliyoruz. Bundan dolayı her personel, üstüne düşen rolün farkındadır.ARTER olarak personelimizin haklarına ve itibarına saygı duyuyoruz.

Politika ve Kültür

ARTER'i destekleme, vizyon ve değerlerini başarma hedefi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları şunlardır:

  • Şirketimizin stratejik hedeflerini ve çıkarlarını geliştirmek,
  • Çalışanların, yönetimin ve hükümet kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak,
  • Tercih edilen işveren olarak ARTER'in itibarını sağlamak ve sürdürmek,
  • Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, misyonumuzu başarmak için en iyi çabalarını sarf edebildiği bir işyeri kültürü sağlamak,
  • Pozisyon için en nitelikli ,ehliyetli ve güvenilir bireyi işe almak.
  • İnsanları başarılı olmak için teşvik etmek ve bu hususta güçlü inanca sahip olmak.
  • Gerçekleştirilen görevler ile ilgili yasa ve yönergeleri takip etmek,öğrenmek ve bunlara uymak,
  • Tüm çalışanların işlerinde kendilerinden beklenenleri anlamaları ve yeteneklerinin ve performanslarının,
  • Eğitim ve kariyer planlamalarının gelişmesi için kendilerini sorumlu kılmaları.